Pintura que formava part de la primera andana del retaule major de l’església del Carme de Manresa. Es representa l’escena de l’adoració dels pastors. La Mare de Déu al centre dóna el pit al Nen Jesús. Al seu costat, sant Josep sosté el seu bastó amb la mà esquerra i aixeca la manta de l’infant mentre un pastor agenollat, que porta com a ofrena un xai, li acarona el peu. A l’esquerra de la Verge un altre pastor contempla l’escena. Damunt la composició dos angelets volant sostenen un filacteri. Hi ha una fotografia del retaule sencer que es conserva a l’Arxiu Històric de la Ciutat (ACB).