Escultura exempta de fusta tallada, daurada i policromada. Representa el Nen Jesús que aixafa una serp. L’infant va despullat. Té la mà dreta aixecada en actitud de beneir i, amb l’esquerra, sosté una bola del món. Amb el peu dret aixafa una serp cargolada als seus peus. L’escultura es sustenta damunt d’un pedestal de forma quadrada amb els angles rebaixats, amb decoració jaspiada i floral. Actualment l’escultura està fixada a una columna que li serveix de suport (MCM 10219), que no té perquè ser de la mateixa procedència.