Del retaule del Roser de l’església de Sant Domènec (Manresa)

Talla policromada, Joan Grau, 1642