MCM

Notícies

20.01.2020

EL MUSEU EN OBRES. PER CONSTRUIR UN PROJECTE NOU

Espais oberts al públic i horaris

Amb motiu de les importants obres de renovació que afecten el museu la major part de les sales estan actualment tancades. Resten obertes a la visita del públicla sala "Museu petit" que exposa la imatgeria tradicional de la ciutat i una mostra sintètica de peces escollides del fons del museu i la sala Antoni Viladomat i Manau (Barcelona 1678 - 1755).

Horaris de visita: dissabte de10 a 14 h. i de 17 a 20 h. i diumenge de 10 a 14 h.

                         Matins de dimarts a divendres visites concertades (de 10 a 14 h)

 

Alhora el museu manté en la mesura del possible la programació d'exposicions temporals. Aquestes s'ubiquen en les sales noves de la galeria Sud del Claustre. Cal onsultar la informació a part per saber si hi ha alguna exposició en curs i els seus horaris.

EL NOU PROGRAMA MUSEÍSTIC

El procés d'obres en curs s'emmarca en la implementació del nou progrma museològic elaborat per al Museu de Manresa amb l'objecte d'actualitzar el museu en tots els aspectes, dotar-lo dels recursos adequats per al seu funcionament i assolir una funció important i útil tan en el servei al seu territori com al conjunt del país. Així el nou programa que s'implementarà a mida que les obres avancin satisfà necessitats del mateix museu, del servei ala ciutat i del servei al patrimoni cultural de Catalunya. Per això s'emmarca en projectes estratègics de la ciutat i en la planificació museística de Catalunya elaborada per la Direcció General del Patrimoni Cultural. El Museu de Manresa, des de fa molts anys ha mirat de posar de relleu la seva important col·lecció d'art català de l'època del barroc. Amb la consolidació del nou programa museològic volem consolidar-lo com a "Museu del Barroc de Catalunya" sense que això ens faci oblidar la necessària referència a les col·leccions locals i a la participació ciutadana que donen sentit a l'actuació del museu.

Per anar adequant l'edifici a la implementació d'aquest projecte han començat obres arquitectòniques que comporten afectacions importants al funcionament normal del nostre museu. Com i què estem fent per adapatar-nos-hi és el que volem comentar aquí.

 

ACTUACIONS ALS ESPAIS DE RESERVA I ADAPTACIÓ DE LES SALES. ALGUNES ACCIONS DE L'ANY 2019.

L'activitat al museu no s'atura per mor de les obres. Més aviat al contrari: justament per poder-nos adequar a aquestes i per tal de tenir cura de les col·leccions cal dur a terme diversos treballs. Així entre l'any 2018 i aquest 2019 S'han desmuntat totes les sales d'exposició de l'ala Oest en les plantes 1a, 2a. i també les sales de reserva en la 3a. planta. Els objectes s'han traslladat a noves àres de reserva i emmagatzematge que s'han condicionat a l'ala Est en les tres plantes i a l'ala Nord si bé en aquest cas de manera provisional. El gruix de l'actuació comporta el desplaçament d'objectes que ja fos en les plantes d'exposició o en les reserves ocupaven una superfície aproximada de gairebé 2.000 m2. Totes aquestes activitats estan en curs i encara s'allargaran bona part d'aquest 2020.

En aquest apartat de reserves també hem estat treballant en la millora de les condicions del magatzem lapidari que el museu disposa a la Plaça de la Reforma. Un altre espai de 1000 m2. pràcticament ja ple actualment però sobre el qual s'actua en previsió de poder optimitzar l'ús de l'espai per si cal desplaçar-hi altres objectes.

Per dur a terme aquests treballs ha calgut l'adquisició de diversos elements de mobiliari: prestatgeries adequades, material tècnic d'embalatge, equips mecànics per al transport de càrregues pesants.

 

EL MUSEU PETIT

Paral·lelament s'han efectuat algunes actuacions de millora en les sales obertes a la visita pública i també s'han adquirit alguns elements expositius per millorar les possibilitats de la sala d'exposicions temporals. Especialment cal destacar la presentació en la sala que fins fa un parell d'anys es dedicava exclusivament a mostrar la imatgeria de la ciutat per tal d'oferir-hi una mostra inevitablement breu però significativa de les col·leccions més destacades que conformen el fons del museu.

 

Aquestes actuacions s'han dut a terme amb personal propi del museu. I S'han finançat amb el suport de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.Una part dels fons que finacen aquestes actuacions subvencionades prové de cabals que atorga la Junta d'Herències de la Generalitat de Catalunya.

Enviar
Ajuntament de Manresa
Fons europeu de desenvolupament regional
© 2009 Museu Comarcal de Manresa. Tots els drets reservats.
Informació  |  Crèdits