MCM

Informació

AVÍS LEGAL

Política de Protecció de dades de caràcter personal:

La pàgina “Contactar” així com la pàgina de “Sol·licitud d’una imatge”, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de Manresa, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

L'Ajuntament de Manresa garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD.

Per l'exercici d'aquets drets, l'interesat pot dirigir-se a:

Ajuntament de Manresa,
Pl. Major 1,
08241 Manresa (Barcelona)

o al correu electrònic lopd@ajmanresa.org
indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets LOPD.

ACCESSIBILITAT

Nivell A - WCAG 1.0 WAI
Aquesta web compleix el Test d'Accessibiliat Web de nivell A, amb la finalitat de permetre l'accés a totes les persones independentment de les seves característiques diferenciadores.
XHTML 1.0 Transitional vàlid
També compleix amb l'estàndard XHTML 1.0 Transicional, permetent una major interoperatibilitat i la seva validació formal usant un parsejador SGML o XML.

La web està allotjada en un servidor basat en programari lliure. Està optimitzada per a pantalles a partir de 1024 x 768 píxels. Per a poder explorar amb més comoditat la pàgina web, recomanem tenir activades les opcions Javascript i CSS.

Ajuntament de Manresa
Fons europeu de desenvolupament regional
© 2009 Museu Comarcal de Manresa. Tots els drets reservats.
Informació  |  Crèdits