13รจ Premi per a Artistes Joves Climent Muncunill Roca

  • Data: 11/10/2018


EXPOSICIÓ d'OBRES PRESENTADES

INAUGURACIÓ: Divendres 1 de febrer de 2019.

CLOENDA: dijous 21 de febrer de 2019

Horari de dimarts a divendres i festius de 18 a 21 h. (dilluns tancat)

 

OBRES PREMIADES:

1r. premi: "Brumes" d'Albert Gimènez Torrent (Caldes de Malavella)

Accèssit: "Dimorf 5" de Joan Nadal Feliu ((Cornellà de Terri)

Segons acord del jurat reunit el 30 de gener de 2019.

 

Adjuntem al final el tríptic amb la relació de participants i obres.

 

___________________________________________________________________________

S'obre la convocatòria per al premi per a joves artistes Climent Muncunill Roca. 

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OBRES FINS AL 25 DE GENER DE 2019

Llegiu tot seguit el text de les bases. En docs adjunts trobareu la nota de premsa i el tríptic que podeu descarregar per imprimir el full de lliurament que cal adjuntar amb les obres.

 

13è. PREMI CLIMENT MUNCUNILL ROCA PER A JOVES ARTISTES

L’Ajuntament de Manresa i la família Muncunill i Roca convoquen el premi per a Artistes Joves Climent Muncunill Roca d’acord amb les següents

BASES

generals

1 Podran participar en aquest concurs tots aquells artistes menors de 30 anys o que compleixin 30 anys en el termini d’aquesta convocatòria. És a dir fins al 25 de gener de 2019.

 2  Es donaran un primer premi i un accèssit que tindran la dotació econòmica següent: el 1r. premi 2.400 EUR, i l’accèssit 1.200 EUR. En ambdós casos s’entén que aquestes quantitats inclouen els impostos. L’artista guanyador/guanyadora del primer premi tindrà una reserva en la programació per a exposar a l’Espai d’Art del Cercle Artístic de Manresa durant la següent convocatòria del premi.

 3  Les obres s’hauran de presentar al Centre Cultural el Casino, Passeig de Pere III, 27, 08241 - Manresa, abans de les 20 h. del divendres 25 de gener de 2019. Informació i horaris: Centre Cultural el Casino, tf. 93 872 01 71 / e-mail: centrecultural@ajmanresa.cat, o Museu Comarcal de Manresa, tf. 93 8741155 / e-mail: museu@ajmanresa.cat

 4  L’Ajuntament de Manresa organitzarà a la sala ESPAI 7 del Centre Cultural el Casino de Manresa una exposició de les obres presentades per a la qual hi haurà una selecció prèvia. Aquesta exposició es farà durant el mes de febrer de 2019, coincidint amb les Festes de la Llum de Manresa, i en l’acte d’inauguració es llegirà el veredicte del jurat.

 5 L’obra que hagi obtingut el primer premi passarà a formar part del fons del Museu Comarcal de Manresa.

 6  El jurat estarà format per 5 persones amb trajectòria i solvència en el món artístic escollides per l’ajuntament de Manresa, la Família Muncunill-Roca, l’escola d’Art de Manresa, el Cercle Artístic de Manresa i l’associació per al Museu Comarcal de Manresa. Actuarà com a secretari el director del Museu Comarcal de Manresa.

 7 Les obres no premiades s’hauran de recollir al Centre Cultural el Casino, de dimarts a dissabte de 18 a 21 h. (per altres horaris caldrà trucar abans per concertar-ho), a partir de l’endemà de la cloenda de  l’exposició.

 8 Les obres que no hagin estat retirades abans del 31 de maig de 2019 quedaran a la lliure disposició dels organitzadors.

 9  El jurat podrà decidir sobre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases.

 10  La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases i la renúncia a qualsevol reclamació legal sobre la decisió del jurat

 De les obres

 11  Per tal d’abastar l’amplitud de les tècniques i els suports en què s’expressa l’art actual, en aquesta convocatòria s’admetran a concurs totes aquelles obres d’arts visuals de format bidimensional fetes amb qualsevol tècnica tradicional o mixta, inclosos tractaments fotogràfics i informàtics.

 12  Queden excloses les obres sobre suport magnètic (vídeo, dvd...) que, per a ser vistes, necessitin algun tipus d’aparell reproductor.

 13  El tema és lliure i les obres han d’haver estat fetes en el període 2017– 2019 i ser rigorosament inèdites.

 14  Les mides de les obres no podran excedir els 162 x 162 cm. com a màxim ni els 60 x 50 cm. com a mínim. Si porten marc haurà de ser de llistó senzill. En cas d’obres amb més d’una peça s’entén que aquestes dimensions corresponen a la mida final de l’obra, no a les parts.

 15  Cada participant podrà presentar un màxim de dues obres diferents.

 16  No s’admetran obres emmarcades amb vidre o que no tinguin ben previstos els elements de fixació per a la seva exposició a la sala. L’organització tractarà les obres amb la màxima cura i rigor però no es fa responsable dels desperfectes ocasionats per aquests factors ni dels que puguin produir-se en els trasllats de les obres.

 17  Les obres seleccionades i exposades estaran cobertes per una pòlissa d’assegurança que inclourà el muntatge i desmuntatge de l’exposició dins de la sala ESPAI 7 del Centre Cultural el Casino.

 18  Les obres poden anar signades per l’autor i és imprescindible que portin correctament emplenada la fitxa d’inscripció. S’hi adjuntarà la documentació següent: currículum artístic, dossier d’obra recent, fotocòpia del DNI o document acreditatiu de la data de naixement o, si s’escau, de la carta de residència.

Manresa, octubre de 2018