MCM

Arqueologia

Un recorregut de més de 3.000 anys des dels primers testimonis culturals pertanyents al període neolític fins al final de la romanització i l'època visigòtica.

Les peces ens acosten diversos moments i indrets de la nostra comarca on s'han trobat restes arqueològiques d'interès. La recerca arqueològica al Bages comença a principis del segle XX i ha desvetllat importants troballes; des dels sepulcres de fossa neolítics, l'edat dels metalls i el megalitisme, fins als visigots, passant pels íbers i les vil·les romanes.

Primera planta

 

Peces destacades

 

Gerra neolítica

Pla del Riu de Les Marcetes, Manresa

Sepulcres de fossa. 4.000 a.C.

Motlles per a foneria

Edat del bronze

Motlle per a foneria

Edat del bronze


 
 

Guttus. Ceràmica grega (apul·liana)

s. V a.C.

Mosaic romà

Vil·la de Sant Amanç de Viladés, Rajadell

s. IV d. C.

Mosaic romà

Vil·la de Sant Amanç de Viladés, Rajadell

s. IV d. C.


 
Ajuntament de Manresa
© 2009 Museu Comarcal de Manresa. Tots els drets reservats.